Imobil ilegal pe str. Ioan Bogdan – partea I, Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

 
 

Imobil ilegal pe str. Ioan Bogdan – partea I, Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

Represiunea depinde de mașină, nu invers. Fiecare segment este putere și, în același timp, o figură a dorinței” (p. 98, Deleuze & Guattari)

imobil-2

credit foto: Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

Prezentam „Procesul” lui Kafka într-un articol mai vechi, iar astăzi elementele pe care autorul le scoate în evidență cu atâta măiestrie în cartea sa sunt din ce în ce mai vizibile în viața noastră, de zi cu zi. Deși aparent legea este deschisă tuturor, nimeni nu are de fapt acces la ea, toate lucrurile petrecându-se segmentar, liniar și mereu în spațiul alăturat, conceptul utilizat de Deleuze & Guattari fiind cel de contiguitate.

Vom întâlni ceea ce la Kafka se numește tergiversare (care apare atunci când procesul, în cazul cărții, „este menținut în stadiu incipient”, în situația de față nefiind vorba despre un proces în tribunal, ci despre o construcție fără autorizație care a început să fie vizibilă pe strada Ioan Bogdan, în centrul istoric al Brașovului, o construcție care nu respectă normele legale. De ce tergiversare (tărăgănare)? Pentru că, după cum veți vedea din răspunsurile primite la solicitările transmise către autorități, fiecare instituție plasează responsabilitatea către o alta și tot așa, timp în care construcția de pe strada Ioan Barbu, cea fără autorizație, continuă „miraculos” să crească. Tergiversarea este un bun „instrument” care, deși pare haotic și stupid, are reguli foate clare, care împiedică o desfășurare normală a unor lucruri. Cum ar spune Deleuze și Guattari, tergiversarea este nelimitată și continuă, limita se depărtează tot mai mult. Mai simplu spus, autoritățile amână, tărăgănează, tergiversează răspunsurile și acțiunile care ar fi normale, până când scopul final – în cazul de față, construcția – va fi atins.

Vom regăsi în situația pe care o vom expune mai jos un sistem deficitar, care plasează cetățeanul pe ultimul loc, un sistem inaccesibil. Vom vedea că accesul există doar la reprezentanți ai legii, dar se pare că deloc la legea în sine.


Problema identificată

Denaturarea peisajului arhitectural în zona istorică Brașovul Vechi, zonă de rezervație arhitecturală, patrimoniu cultural românesc, prin construcția unui bloc de locuințe în zona istorică, între Strada Lungă nr. 228 și Strada Ioan Bogdan nr. 6, la aproximativ 200 de metri distanță de Biserica Sf. Bartolomeu (fortificație medievală sec. XIII). Acest bloc nu respectă arhitectura medievală/rurală (acoperișe în două ape, teșite) și aduce elemente moderne (terase descoperite pe ultimul nivel). Este al doilea bloc construit în zonă, cu arhitectură similară blocului aflat la intersecția strada Avram Iancu și strada Morii.

cladire-1

Imobilul din proiect, prezentare de pe site-ul web al constructorului

Primii pași în identificarea situației

Primul pas a constat în trimiterea unei sesizări (29739/22.08.2016) la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru verificarea legalității emiterii autorizației de construire nr. 57/25.01.2016 eliberată de Primăria Brașov.

Terenul pe care se află noua construcție este încadrat în zona istorică de protecție Brașovul Vechi, în care se permite construirea de locuințe individuale P+1E și colective mici P+2E. Noul imobil, bloc de locuințe colective, este prevăzut cu D+P+2E+M. În plus, terenul pe care se construiește este cuprins în zona istorică de protecție al monumentelor istorice Biserica Bartolomeu – zonă de rezervație de arhitectură.

Dincolo de înălțimea imobilului se mai poate vedea nerespectarea tipului de acoperiș și câteva incertitudini: nerespectarea spațiului verde pe parcelă de minimum 25%; nerespectarea retragerilor față de limitele de proprietate, cu respectarea distanțelor minime.

Răspunsul de la Inspectoratul de Stat în Construcții vine târziu (35177/29.09.2016), la 39 de zile de la sesizare. În acesta se menționează că în urma controlului desfășurat la Primăria Brașov s-a constat emiterea autorizației de construire nr. 57/25.01.2016 cu încălcarea prevederilor legale.  Mai aflăm că Primăriei i s-a dispus comunicarea deciziei de revocare a autorizației de construire sau solicitarea anulării acesteia în contencios administrativ.

După sesizarea din 22.08.2016 urmează o sesizare către Direcția Patrimoniu Brașov, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov (568/24.08.2016).

imobil-1

credit foto: Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

Ca să înțelegeți, zona despre care vorbim, Brașovul Vechi, în apropiere de terenul pe care se face construcția imobilului, are un patrimoniu deosebit de valoros din care menționăm: monumentul istoric „Biserica Sf. Bartolomeu”, fortificație medievală BV-I-m-B-11258.01 datată sec XII – XIV, din situl arheologic de la Brașov, punct „Dealul Șprenghi” BV-I-s-B-11258; așezarea romană BV-I-m-B-11258.02 datată sec. II – III p. Chr., epoca romană; așezare dacică BV-I-m-B-11258.03 și așezarea din epoca bronzului BV-I-m-B-11258.04.

De aici nu a venit până azi nici un răpsuns.

Urmează trimiterea unei sesizări către Institutul Național al Patrimoniului și Guvernul României, tot pe data de 24.08.2016. De asemenea, o sesizare a fost trimisă și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Serviciul Anticorupție, la data de 12.09.2016.

Tot pe 12.09.2016 a fost trimisă o solicitare pe Legea 544 (601/12.09.2016) către Direcția Patrimoniu Brașov, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov. Acest lucru înseamnă o revenire la această direcție, după sesizarea 568/24.08.2016. Solicitarea nu a primit răspuns nici azi (13.10.2016), deși conform legii trebuia răspuns în termen de 10 zile.

Pe data de 14.09.2016 vine răspunsul de la Guvernul României care anunță că sesizarea a fost înaintată la Instituția Prefectului – Județul Brașov, căreia i se solicită luarea măsurilor legale ce se impun. Prefectura preia sesizarea și o trimite Direcției Județene pentru Cultură Brașov, Inspectoratului Județean în Construcții Brașov și Primăriei Brașov, cărora le cere verificarea situației și soluționarea.

MDRAP-ul răspunde pe data de 15.09.2016 spunând că sesizarea a fost înaintată spre analiză către Inspectoratului de Stat în Construcții.

adresă a fost înaintată și către Instituția Prefectului – Județul Brașov (14086/6.10.2016) prin care, în baza răspunsului Inspectoratului de Stat în Construcții se solicită anularea autorizației de construire la instanța de contencios administrativ, conform art. 3 alin. (3) din Legea 554/2004.

Concluzii

Așa cum meționam la începutul articolului, tergiversare, plimbarea sesizărilor de la o instituție la alta. Lipsește însă acțiunea reală, adică punerea în aplicare a legii în baza verdictului dat de Inspectoratul de Stat în Construcții – constatarea emiterii autorizației de construire cu încălcarea prevederilor legale.

imobil-3

credit foto: Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

Deși, din punctul nostru de vedere, situația e clară, din data de 22.08.2016 până pe 13.10.2016 (53 de zile) lucrurile nu s-au schimbat în direcția respectării legii. Din contră, imobilul se află într-un stadiu avansat de construire. Dar putem vedea că sesizările au circulat înainte și înapoi la șapte (7) instituții publice.

Ce efecte sunt în situația în care instituțiile publice nu funcționează și sunt „permise” ilegalități? În cazul acestui bloc apar modificări în aspectul arhitectonic și va duce la o scădere a valorii istorice și turistice a zonei. Mai mult, un bloc de locuințe va atrage după sine un număr de autovehicule (mașini personale) care vor emite nevoi de parcare și deplasare. Dacă situația se extinde și sunt autorizate în afara legii și alte construcții atunci vorbim și de alte efecte negative, de ordin de mobilitate urbană – aglomerație și poluarea aerului. O altă problemă identificată este lipsa completă de transparență a administrației locale brașovene, care nu dă spre publicare astfel de proiecte și nici nu face consultare cu cetățenii.

Continuăm pentru că mai sunt răspunsuri de venit de la instituțiile solicitate și nu putem accepta nerespectarea legii și dezvoltarea defectuoasă a Brașovului.

Sesizările către instituții au fost făcute de Cristian Raul Vintilă – Salvați zona istorică „Brașovul Vechi”.
Redactare articol Adriana Hurjui și Mihai Tatu – Asociația Visum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *