Imobil ilegal pe str. Ioan Bogdan – partea a II-a, Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

 
 

Imobil ilegal pe str. Ioan Bogdan – partea a II-a, Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

Continuăm cu prezentarea situației unui imobil ilegal din str. Ioan Bogdan. În prima parte aminteam că imobilul care face subiectul discuției se construiește în zona istorică Brașovul Vechi, zonă de rezervație arhitecturală, patrimoniu cultural românesc.

Vedem cum sub pretextul dezvoltării se plasează cetățeanul pe ultimul loc. Și mai vedem că accesul există doar la reprezentanți ai legii, dar se pare că deloc la legea în sine.

imobil-4

credit foto: Salvați zona istorică „Brașovul vechi”

În încheierea primei părți se ajunsese cu demersul prin șapte (7) instituții după 53 de zile. Era 13 octombrie 2016. Azi, 22 octombrie 2016, mai aducem în atenție câteva documente. Și mai introducem o a opta instituție, Avocatul Poporului, care emite un răspuns pe data de 13 octombrie prin care anunță că se adresează Primăriei Municipiului Brașov și Direcției Județene de Cultură Brașov pentru a solicita informații referitoare la situație.

Tergiversarea continuă


Serviciul Inspecție Control și Disciplina în Construcții din cadrul Primăriei Municipiului Brașov este sesizat. Acesta răspunde că după efectuarea unui control, lucrările se desfășurau conform autorizației de construcții. Tocmai aici e problema, autorizația nu respectă legea și ar trebui suspendată și, prin urmare, sistate lucrările. Vedeți cum răspunsul instituției ocolește solicitarea. Nu trebuie verificat dacă lucrările se desfășoară conform autorizației, ci dacă aceasta respectă prevederile legale.

A fost solicitat și sprijinul Forumului Democrat al Germanilor din România.

Apare și o comunicare de la Instituția Prefectului – Județul Brașov, prin care aceasta cere Primăriei Municipiului Brașov să ia o decizie cu privire la legalitatea autorizației de construcție. Situația este mai mult decât paradoxală, în condițiile în care Primăria a dat autorizația de construcție, tot ei i se cere să o rezolve conform legii. Considerăm că situația nu ar trebui decisă de Primărie, ea fiind implicată deja prin acordarea autorzație și nerespectarea legii. Credeți că Primăria își va recunoaște vina și va trece la respectarea legii sau va încerca tergiversarea și ascunderea situației? Credem că situația ar trebui să meargă în contencios administrativ și este nevoie de o instituție care nu a fost implicată până acum pentru a rezolva situația, conform legii.

Oricum, suntem încă în situația în care se trimit adrese oficiale de la o instituție la altă.

12 octombrie 2016 marchează data în care Inspectoratul Regional în Construcții Centru trimite o adresă către Instituția Prefectului – Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov. Prin aceasta sesizează următoarele:

raspuns-irc-centru
- În urma controlului de specialitate desfășurat la Primăria Municipiului Brașov s-a constatat că autorizația de construire a fost eliberată cu încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- Contrar art. 2, alin. 2 din Legea 50/1991, autorizația s-a emis în baza unei documentații întocmite cu încălcarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Zona istorică „Brașovul Vechi”, aprobat cu HCL 797/2009, referitoare la regimul maxim de înălțime admis. Astfel, construcția autorizată are patru (4) niveluri supraterane (parter, două etaje și mansardă) în loc de maximum trei (3) (parter și două etaje), cât prevede Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ pentru construcții noi.
- Documentația tehnică autorizată nu este verificată potrivit legii, contrar art. 7, alin. 2 din Legea 50/1991 și Ord. MLPAT 77/N/1996, lipsind verificarea la cerințele fundamentale de calitate: securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecție împotriva zgomotului și economie de energie și izolare termică.
- Contrar cerinței impuse prin certificatul de urbanism, proiectul pentru autorizarea construcției nu răspunde exigențelor minimale reglementate de Legea locuinței 114/1996, anexa 1, suprafețele unor camere fiind mai mici decât minimele stabilite de lege.
- Având unele parcaje situate la o distanță mai mică de cinci (5) metri față de ferestrele camerelor situate la parter, proiectul încalcă art. 4, lit. C din normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate cu Ord. Ministrului sănătății 119/2014.
- În formularul autorizației nu s-au înscris date suficiente privind descrierea lucrărilor, contrar art. 48, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1990, aprobate cu Ord. MDRT 839/2009.
- Documentația tehnică este incompletă, lipsind anexa la cerere, memoriul de sistematizare verticală și devizul general al lucrărilor, contrar art. 7, alin. 2 din Legea 50/1990 și anexei 1 la lege.
- Prin procesul verbal de control s-a dispus emitentului să comunice la Inspectoratul Regional în Construcții Centru, până la data de 07 octombrie 2016, dacă decide să revoce autorizația sau să solicite anularea acesteia în contencios administrativ, în baza art. 1, alin. 6 din Legea contenciosului administrativ 554/2004.

În absența unei decizii a Primăriei Municipiului Brașov, Inspectoratul Regional în Construcții Centru solicită celor două instituții (Instituția Prefectului – Județul Brașov și Primăria Municipiului Brașov) ca, în virtutea atribuțiilor legale ce le revin, să ceară în contencios administrativ anularea autorizației de construire nr. 57/25.01.2016, eliberată de Primarul Municipiului Brașov.

Solicităm și noi anularea autorizației de construire în contencios administrativ.

Sesizările către instituții au fost făcute de Cristian Raul Vintilă – Salvați zona istorică „Brașovul Vechi”.
Redactare articol Adriana Hurjui și Mihai Tatu – Asociația Visum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *