Bugetul Brașovului în 2017

 
 
prezentare-buget-2017-Brasov-1

Fotografie preluată din prezentare

Bugetul Brașovului în 2017

Transparența

Pe data de 10 martie 2017 a vut loc la Primăria Brașov o dezbatere publică pe bugetul pentru 2017. Dezbaterea a fost anunțată pe data de 9 martie (era un articol în presa locală brașoveană). Personal, am aflat de la un prieten pe la 10:00 – 11:00, că la ora 14:00 este programată dezbaterea.

Ca să înțelegem unde ne aflăm cu transparența și consultarea publică, întotdeauna ne raportăm la Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, care, la capitolul al II-lea, secțiunea 1, are următoarele precizări:

Art. 6. – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.


(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Numai citind cele patru alineate ale articolului 6 vedem o nerespectare a legii pe partea de transparență la Primăria Brașov. Personal cred că nerespectarea acestor prevederi ar trebui să facă nulă orice proiect de lege/hotărâre și decizie asupra oricărui proiect de lege/hotărâre. Din nefericire, Legea 52 nu spune ce se întâmplă în condițiile nerespectării prevederilor, caz în care lucrurile pot fi făcute și cu nerespectarea prevederilor legale (dar asta este o discuție separată pe Legea 52).

Mergând mai departe, vedem ce s-a întâmplat efectiv la dezbatere. Practic, s-a făcut o prezentare a unui rezumat al proiectului de buget. Asta a însemnat prezentarea unui power-point, pe care reprezentanți ai serviciilor Primăriei au fost puși să citească ce este pe prezentare. Prezentarea a fost urmată de o serie de întrebări din partea participanților la dezbatere.

Dar să și discutăm puțin despre acest buget.

Vedem o estimare totală pe venituri la 660,54 mil. lei și o programare totală pe cheltuieli de 896,52 mil. lei.

Desigur că bugetul a fost prezentat, așa în mare, pe servicii ce țin de Primărie și împărțite pe tei categorii: cheltuieli de personal, cheltuieli de bunuri și servicii și cheltuieli de investiții. Reamintesc, doar prezentare fără explicații, argumente, fără note de fundamentare. Și țineți cont că suntem în martie deja și abia s-a votat bugetul. Eu spun că e cam târziu. Cum funcționează Primăria de la începutul anului fără un buget votat prin HCL? Sunt multe întrebări aici.

Câteva din serviciile pe care le consider necesar de discutat

Poliția Locală Brașov, unde avem:
– cheltuieli de personal – 11,41 milioane lei (aici se vorbește de o schemă de personal de 249 de posturi din care 222 sunt ocupate)
– cheltuieli cu bunuri şi servicii – 0,98 milioane lei
– cheltuieli pentru investitii – 0,09 milioane lei

Ce trebuit știut legat de acest serviciu este faptul că este în subordinea Primăriei și deci, a primarului. Sau altfel spus, poliția de casă. Acest serviciu are în atribuții disciplina în construcții. Mai exact, Poliția Locală verifică dacă este respectată legea cu privire la tot ce înseamnă construcții noi, reabilitări etc. Verifică dacă constructorul respectă autorizația de construire emisă de Primărie. Cu alte cuvinte, aceeași instituție – Primăria Brașov – autorizează și verifică ce a autorizat. Vă las pe voi să judecați dacă sistemul acesta e ok.

Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, unde avem:
– cheltuieli de personal – 2,89 milioane lei (aici se vorbește de o schemă de personal de 71 de posturi)
– cheltuieli cu bunuri şi servicii – 38,94 milioane lei
– cheltuieli pentru investitii – 0,7 milioane lei

Acest serviciu este nou, de prin vara lui 2016 cu aproximație, din perioda crizei de încălzire și apă caldă la abonații Tetkron. Aici este destul de ciudat pentru că mai avem și Tetkron-ul căruia i s-a alocat un buget de 18 milioane lei, ca mărire de capital (am aflat abia la ședința de CL din 15 martie în care s-a votat bugetul).

La dezbatere, directorul Serviciului de Termoficare, Mircea Martin, spunea că în sistemul centralizat de termoficare mai sunt 7600 de abonați.

Dacă facem un simplu calcul avem 42,53 milioane lei pe Serviciu și cu 18 milioane lei pe Tetkron ajungem la 60,53 milioane de lei total pe cheltuieli de termoficare. Per abonat avem o cheltuială de 7964,47 de lei.

Ar mai fi de menționat Cultura, care este dintotdeauna pusă la final, cu un buget de care mi-e rușine să vorbesc:
– subvenție pentru instituţiile publice de spectacole şi concerte 26,43 milioane lei (aici vorbim de funcționarea celor patru instituții de cultură din subordinea primărie Teatrul Sică Alexandrescu, Opera Brașov, Filarmonica Brașov, Teatrul Arlechino)
– finanțarea festivalurilor 715.000 lei (aici vorbim de festivalurile organizate de cele patru instituții de cultură din subordinea primărie Teatrul Sică Alexandrescu, Opera Brașov, Filarmonica Brașov, Teatrul Arlechino)
– evenimente culturale 2,48 milioane lei (aici vorbim de evenimente organizate de cele patru instituții de cultură din subordinea primărie Teatrul Sică Alexandrescu, Opera Brașov, Filarmonica Brașov, Teatrul Arlechino)
– ghidurile de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni culturale 2,00 milioane lei (doar în acest caz vorbim de finanțarea mediului cultural privat).

Ce nu s-a spus la dezbatere

Efectiv au lipsit din prezentare bugetele pentru RIAL și pentru RATBv. Două servicii importante, chiar dacă RATBv a devenit societate, pentru care nu s-a spus nimic. Întrebarea este de ce acestea nu au fost prezentate?

În afara celor două, bugetul pe 2017 nu ia în calcul Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), care ar trebui să fie planul în baza căruia ar trebui să se desfășoare cheltuielile și investițiile în ceea ce privește infrastructura urbană și dezvoltarea alternativelor de transport (transport public, piste pentru biciclete și zone pietonale). Din punctul meu de vedere, PMUD-ul ar trebui să fie inclus în buget, cu un plan de acțiune.

În loc de concluzii

Și, în final, ar mai fi de menționat absența din bugetul programat pentru 2017 a oricărei investiții pentru Aeroport. Cu privire la Aeroport, la dezbatere, primarul George Scripcaru a spus că așteaptă să primească de la CJ Brașov un proiect clar, cu toate datele tehnice, indicatori, studii și abia apoi s-ar putea lua o decizie. Și tot dânsul spunea că ia în calcul două variante de asociere cu cei de la CJ Brașov pentru Aeroport. Una ar fi o asociere între Primăria Brașov și Consiliul Județean, iar a doua ar fi constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) regională între Primăria Brașov, CJ Brașov, Primăria Sf. Gheorghe și CJ Covasna, ca principali actori implicați în construcția Aeroportului. Avantajul în cazul ADI-urilor este că în asociere pot intra și persoane juridice private.

Atașez și câteva documente ca să vedeți prezentarea și bugetele pe toate serviciile Primăriei (material de analizat):

prezentare buget 2017 Brasov

lista investitii proiect buget 2017 Brasov

buget asistenta sociala Brasov

buget credite Brasov

buget cultura si zone verzi

buget institutii Brasov

buget invatamant Brasov

buget lucrari gospodarire Brasov

buget Municipiul Brasov

buget patrimoniu locuinte Brasov

buget salubritate Brasov

buget schema personal servicii Brasov

buget Serviciul pentru situatii de urgenta Brasov

buget strazi Brasov

buget turism Brasov

buget unitati invatamant Brasov

buget unitati invatamant legea 85 Brasov

buget venituri estimate Brasov

Înregistrare Ședința de consiliu din data de 15.03.2017 – Aprobarea bugetului Local

scris de Mihai Tatu, sociolog, Asociația Visum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *