Contractul de Servicii Publice încheiat între Municipiul Brașov și RATBV SA

 
 

transparentizarea administratiei 2 417x249Continuăm demersul de transparentizare a administrației publice brașovene.

Am cerut Contractul de Servicii Publice încheiat între Municipiul Brașov și RATBV SA, prin solicitare conform Legii 544.

Iată răspunsul și documentele primite:

Contractul de Servicii Publice încheiat între Municipiul Brașov și RATBV SA la data de 29.12.2016
cu anexele:
Anexa 1. – Legislația cu Privire la Transportul Public Local de Călători
Anexa 2. – Programul de transport
* Anexa 2.1. – Planul de transport
* Anexa 2.2. – Programul de circulație
** Anexa 2.2.1. – Programul de circulație cu Autobuze
** Anexa 2.2.2. – Programul de circulație cu Troleibuze
* Anexa 2.3. – Traseele și stațiile aferente
Anexa 3. – Programul de Investiții

* Anexa 3.1. – Programul de Investiții al Operatorului
* Anexa 3.2. – Programul de Investiții al Autorității Contractante
* Anexa 3.3. – Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Proprii
Anexa 4. – Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului
* Anexa 4.1. – Bunuri de Retur
* Anexa 4.2. – Bunuri de Preluare
* Anexa 4.3. – Bunuri Proprii ale Operatorului
* Anexa 4.4. – Proces-verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate
Anexa 5. – Mijloace de Transport
* Anexa 5.1. – Cerințe Standard pentru Mijloacele de Transport
* Anexa 5.2. – Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea PSO
Anexa 6. – Tarife de Călătorie
* Anexa 6.1. – Tarife de călătorie Practicate în momentul încheierii Contractului
* Anexa 6.2. – Modalitatea de Stabilire, Modificare sau Ajustare a Tarifelor de călătorie
* Anexa 6.3. – Lista Punctelor de Distribuție a Titlurilor de Călătorie
** Anexa 6.3.1. – Lista Centrelor de vânzare
** Anexa 6.3.2. – Lista Automatelor de vânzare
Anexa 7. – Diferențele de Tarif
* Anexa 7.1. – Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun
* Anexa 7.2. – Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif
* Anexa 7.3. – Fundamentarea Anuală a Diferențelor de Tarif pentru Protecția Socială
* Anexa 7.4. – Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif
Anexa 8. – Modelele Formularelor de Decont pentru Plata Compensației
* Anexa 8.1. – Raport Lunar de Constatare
* Anexa 8.2. – Raport Anual de Constatare
Anexa 9. – Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind Contabilitatea Separată
Anexa 10. – Calculul Costului Unitar pe Kilometru
* Anexa 10.1. – Metodologia de Calcul a Costului Unitar/Kilometru
* Anexa 10.2. – Formula de Indexare a Costului Unitar/Kilometru
Anexa 11. – Indicatori de Performanță ai Serviciului
Anexa 12. – Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)
Anexa 13. – Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului
Anexa 14. – Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Brașov
Anexa 15. – Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Brașov
Anexa 16. – Politica privind Resursele Umane și Politica Socială
Anexa 17. – Estimarea Anuală a Compensației
Anexa 18. – Copia Licenței pentru Transportul Internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț

Act adițional nr. 1 din august 2017 la Contract

HCL 603 din 2016 republicată prin HCL 335 din 2017 – 01, 02, 03, 04

Anexa – Proiect Management Informatizat al Sistemului de Transport în Comun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *