Donează, susține, implică-te

 
 

Visum Infographic 2 micAjutorul tău înseamnă implicare, responsabilitate și contribuție la o societate mai frumoasă prin:

Formularul 2% pentru persoane fizice

Dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre, o puteți face până la 25 mai completând formularul 230, prin care puteți direcționa 2% din impozitul pe venit plătit, Asociației Visum pentru Educație și Cultură. Datele asociației sînt completate, iar datele contribuabilului se trec la poziția I.

Formularul 230 este pentru cei care au venituri din salarii.

Formularul se completează în două exemplare și se depune la administrația financiară de care aparține contribuabilul.

Descarcă formularul 230: formular230 doilasuta Asociatia Visum:

Dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre, o puteți face completând formularul 200, prin care puteți direcționa 2% din impozitul pe venit plătit, Asociației Visum pentru Educație și Cultură. Datele asociației sînt completate. Formularul se completează în două exemplare și se depune la administrația financiară de care aparține contribuabilul.

Formularul 200 este pentru cei care au venituri din alte surse:
– Activități independente;
– Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
– Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
– Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
– Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Descarcă formularul 200: formular200 doilasuta Asociatia Visum

Datele asociației sunt deja completate, mai trebuie completate datele contribuabilului.

———————————————————————————————

Donații directe în contul RO35BTRL00801205729137XX.

———————————————————————————————

20% din impozitul pe profit pentru persoane juridice

Redirecționarea a 20% din impozitul pe profit al companiilor către Asociația Visum pentru Educație și Cultură

Suma redirecționată nu poate fi mai mare de trei la mie din cifra de afaceri, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie, pentru ca suma să poată fi scăzută din impozitul pe profit aferent anului fiscal.

Cum pot companiile redirecționa 20% din impozitul pe profit?

Modalitatea de redirecționare este foarte simplă. Compania își calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu Asociația Visum pentru Educație și Cultură, iar cheltuielile sunt deductibile.

Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare și nu afectează profitul net al companiei.

Care sunt avantajele redirecționării a 20% din impozitul pe profit?

Avantajele unui asemenea tip de donații este că reprezentanții companiilor au libertatea de a alege destinația unei sume, care în alte condiții ar ajunge oricum la stat, și, în plus, contribuie la o cauză nobilă, fără nici un fel de cheltuială. De asemenea, contribuția fiecărei companii ar putea determina un progres semnificativ în dezvoltarea programelor de educație și sociale desfășurate de către Asociația Visum pentru Educație și Cultură.

Pentru orice sponsorizare ne găsiți la adresa office@visumbrasov.org.

Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați educației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *