2%

 
 

Dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre, o puteți face până la 25 mai completând formularul 230, prin care puteți direcționa 2% din impozitul pe venit plătit, Asociației Visum pentru Educație și Cultură. Datele asociației sînt completate, iar datele contribuabilului se trec la poziția I.

Formularul 230 este pentru cei care au venituri din salarii.

Formularul se completează în două exemplare și se depune la administrația financiară de care aparține contribuabilul.

Descarcă formularul 230: formular230 doilasuta Asociatia Visum

Dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre, o puteți face completând formularul 200, prin care puteți direcționa 2% din impozitul pe venit plătit, Asociației Visum pentru Educație și Cultură. Datele asociației sînt completate. Formularul se completează în două exemplare și se depune la administrația financiară de care aparține contribuabilul.

Formularul 200 este pentru cei care au venituri din alte surse:
– Activități independente;
– Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
– Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
– Câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
– Câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Descarcă formularul 200: formular200 doilasuta Asociatia Visum

Datele asociației sunt deja completate, mai trebuie completate datele contribuabilului.
Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați educației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *