Universitatea „Transilvania” din Braşov

 

SiglaUNITBV_37x47mmUniversitatea „Transilvania” din Braşov (UTBv) este o instituţie de învătământ superior de stat din Braşov, România, care, prin „oferta de educatie, prin cerctarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României”, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru. „Universitatea cuprinde optsprezece facultăţi, un număr de aproximativ 20 000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice. Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR”. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Comments are closed.