Transparentizarea administrației – proiect Visum

transparentizarea administratiei - proiect VisumTransparentizarea administrației – proiect Visum

Deși administrația publică, atât cea locală, cât și cea centrală are obligația de a publica documentele de interes public, conform Legii 52/2003, acest lucru nu prea se întâmplă. Procentul în care o face este mult prea mic pentru a putea vorbi de o administrație publică transparentă.

Legea 52/2003
„ART. 1
(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.”

Și pentru că nu o face, ne-am decis noi să publicăm orice document de interes public pe care reușim să-l găsim.

Efortul nostru vine tocmai pentru a grăbi transparentizarea administrației și de a pune la dispoziția oricui documentele de interes public.

Până acum am identificat documente cu privire la următoarele domenii de interes public:

1. urbanism;

2. mobilitate urbană;

3. infrastructură;

4. cultură;

5. justiție;

6. buget.

2% pentru Asociația Visum 88 Days 10 Hours 30 Minutes 6 Seconds
Detalii